Početna Teme Forum Linkovi Kontakt  
 
 
Lekcija 7: Tabele

Ova lekcija podučava kako kreirati tabele. Možete koristiti tabele i da bi ste formatirali dokument u više kolona ili redova. Sve vježbe u ovoj lekciji su nadovezane, to jest, da bi ste išli na sledeću vježbu, morate završiti prethodnu. Za početak otvorite Microsoft Word.

Kreiranje tabele

Da bi ste kreirali tabelu sa 4 kolone i 5 redova:

 1. Kliknite na Table opciju menija.
 2. Posvijetlite Insert Table na padajućem meniju.
 3. Pritisnite Enter.
 4. Otkucajte 4 u Number of Columns polju.
 5. otkucajte 5 u Number of Rows polju.
 6. Odaberite Auto u Column Width polju. Ovo omogućava da se širina kolona prilagodi širini stranice automatski. Alternativno možete definisati širine kolona po želji.
 7. Kliknite na OK. Vaša tabela bi trebala izgledati kao na slici.

Alternativni metod -- Kreiranje tabele uz pomoć ikone sa palete sa alatkama

 1. Kliknite na Insert Table ikonu.

  Upozorenje: Insert Table se neće biti prikazana na paleti sa alatkama, ako se kursor nalazi unutar tabele. Ako ne možete naći ovu ikonu, pomjerite kursor negdje izva tabele.

 1. Markirajte željeni broj kolona i redova. Maksimalna veličina je 4 reda puta pet kolona.


 1. Pritisnite Enter (ili klkinte) da bi ste kreirali tabelu.

Kretanje po tabeli

Svaki blok u tabeli nazivamo ćelijom. Možete koristiti Tab kako bi ste se kretali po ćelijama s lijeva na desno. Koristite Shift-Tab kombinaciju kako bi ste se kretali s desna na lijevo. Sledeća vježba to demonstrira.

 1. Kliknite na prvu ćeliju u prvoj koloni.
 2. Pritisnite Tab taster devet puta. Kursor će prelaziti unaprijed kroz devet ćelija.
 3. Pritisnite Shift-Tab šest puta. Kursor će se pomjerati unazad šest puta.
Upozorenje: Takođe, možete se kretati s ćelije na ćeliju klikom miša na željenu ćeliju. Dodatno, možete koristiti tastere strelica kako bi ste se kretali u obe dimenzije po tabeli.

Unos teksta u tabelu

Da bi ste unijeli tekst, otkucajte ga kao što ste i dosad to radili. Pritisnite Tab taster da bi ste prešli na sledeću ćeliju. Unesite tekst prikazan dolje u tabelu.

 1. Otkucajte Salesperson u prvu ćeliju u prvoj koloni. Pritisnite Tab taster.
 2. Otkucajte Dolls u prvoj ćeliji u drugoj koloni. Pritisnite Tab taster.
 3. Nastavite sa unosom dok ne unesete kompletan tekst, kao na slici ispod.
Salesperson Dolls Trucks Puzzles
Kennedy, Sally 1327 1423 1193
White, Pete  1421 3863 2934
York, George  2190 1278 1928
Banks, Jennifer  1201 2528 1203

Selekcija reda i podebljavanje teksta

Podebljavanje je prikazano u lekciji 3. U ovoj vježbi će te markirati kompletan tekst u prvom redu i podebljati ga.

 1. Kliknite bilo gdje u prvom redu tabele.
 2. Kliknite na Table opciju menija.
 3. Posvijetlite opciju Select Row.
 4. Pritisnite Enter. Microsoft Word bi trebao markirati prvi red tabele.
 5. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl-b da bi ste podebljalio tekst.
Desno poravnavanje teksta

Poravnavanja su prikazana u lekciji 5. U ovoj vježbi, U ovoj vježbi će te poravnati u desno drugu (Dolls), treću (Trucks) i četvrtu (Puzzles) kolonu tabele koju ste kreirali.

 1. Potrebno je da markirate "Dolls," "Trucks," i "Puzzles." Pozicionirajte kursor ispred "D" u "Dolls." Pritisnite F8 taster da bi ste fiksirali kursor. Onda pritišćite strelicu nadesno sve dok "Dolls," "Trucks," and "Puzzles" nisu markirani.
 2. Kliknite na Table opciju menija.
 3. Posvijetlite opciju Select Column.
 4. Pritisnite Enter. Microsoft Word bi trebao markirati Dolls, Trucks, and Puzzles kolone.
 5. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl-r kako bi ste desno poravnali ćelije.
Vaša tabela bi trebala izgledati kao na donjoj slici. Napravite neophodne korekcije, ako to nije slučaj.

Upozorenje: Sve opcije formatiranja koje su prikazane u prethodnim lekcijama mogu biti primjenjene na ćelije.

Dodavanje novog reda na kraj tabele

Možete dodati dodatne redove u tabeli. Najjednostavniji način je da odete na ćeliju u zadnjem redu i zadnjoj koloni i pritisnete Tab taster. Možete sad otkucati i dodatni tekst.

 1. Idite na ćeliju u zadnjem redu i zadnjoj koloni.
 2. Pritisnite Tab taster.
 3. Otkucajte dolje prikazan tekst.
Atwater, Kelly
4098
3079
2067

Dodavanje ovog reda u okviru tabele

Možete dodati novi red bilo gdje u tabeli.Microsoft Word dodaje novi red iznad onog u kom se nalazi kursor. Sledeća vježba to demonstrira.

Da bi ste dodali red iznad "York, George":

 1. Pozicionirajte kursor bilo gdje u četvrtom redu (red sa "York, George").
 2. Kliknite na Table opciju menija.
 3. Posvijetlite Insert Rows opciju.
 4. Pritisnite Enter. Microsoft Word će kreirati novi red iznad "York, George" reda.
 5. Otkucajte sledeće informacije u novi red.
Pillar, James 
5214
3247
5467

Promjena širine kolona

Širina kolona se može lako mijenjati. U ovoj vježbi ćemo markirati cijelu tabelu kako bi smo podesili širinu kolona.

 1. Kliknite bilo gdje u tabeli.
 2. Kliknite na Table opciju menija.
 3. Posvijetlite Select Table opciju.
 4. Pritisnite Enter.
 5. Kliknite na Table opciju menija.
 6. Posvijetlite Cell Height and Width opciju.
 7. Pritisnite Enter.
 8. Kliknite na Column karticu, ako ona već nije otvorena.
 9. Otkucajte 2.5 u Width of Columns 1-4 polje. To će postaviti širinu svih kolona na 2.5 cm.
 10. Kliknite na OK.
Zavisno od fonta koji koristite, tekst u nekim ćelijama će prevazilaziti širinu kolone, pa će se morati prelomiti kao na slici dolje.
Da bi ste proširili prvu kolonu:
 1. Pozicionirajte kursor bilo gdje u prvoj koloni.
 2. Kliknite na Table opciju menija.
 3. Posvijetlite Select Column opciju.
 4. Pritisnite Enter.
 5. Click on Table, which is located on the Menu bar.
 6. Posvijetlite Cell Height and Width opciju.
 7. Pritisnite Enter.
 8. Kliknite na Column karticu, ako ona već nije otvorena.
 9. Otkucajte 3.5 u Width of Column 1 polju.
 10. Kliknite na OK.
Alternate Method -- Resizing Your Column Widths byUsing the Width Indicator

Možete promjeniti širinu kolona tako što pozicionirate pokazivač miša ne liniju koja razdvaja kolone. Ovo će uzrokovati da se pokazivač miša promjeni u oblik prikazan na donjoj slici. Kad se indikator pojavi, pritisnite lijevi taster i povlačite miše lijevo ili desno kako bi ste dobili odgovarajuću širinu. U trenutku kad dobijete odgovarajuću širinu otpustite lijevi taster.

Dodavanje nove kolone u tabeli

Microsoft Word dodaje novu kolonu lijevo od kolone u kojoj se nalazi kursor.

Da bi ste dodali kolonu između kolona "Salesperson" i "Dolls":

 1. Pozicionirajte kursor bilo gdje u koloni "Dolls".
 2. Kliknite na Table opciju menija.
 3. Posvijetlite Select Column opciju.
 4. Pritisnite Enter.
 5. Kliknite na Table opciju menija.
 6. Posvijetlite Insert Columns opciju.
 7. Pritisnite Enter. Microsoft Word bi trebao kreirati novu kolonu između "Salesperson" i "Dolls" kolona.
 8. Nazovite novu kolonu Region i dodajte informacije kao na donjoj slici.
Salesperson
Region
Dolls
Trucks
Puzzles
Kennedy, Sally
S
1327
1423
1193
White, Pete
N
1421
3863
2934
Pillar, James
N
5214
3247
5467
York, George
S
2190
1278
1928
Banks, Jennifer
S
1201
2528
1203
Atwater, Kelly
S
4098
3079
2067

Sortiranje tabele

Microsoft Word vrlo jednostavno sortira podatke u Vašoj tabeli . Da bi ste sortirali vašu tabelu po "Region" koloni a onda po "Salesperson" koloni u rastućem redoslijedu:

 1. Kliknite bilo gdje u tabeli.
 2. Kliknite na Table opciju menija.
 3. Posvijetlite Sort opciju.
 4. Pritisnite Enter.
 5. Odaberite "Region" u Sort By polju.
 6. Odaberite Text u Type polju (zbog toga što se sortira tekst).
 7. Odaberite Ascending.
 8. Odaberite "Salesperson" u Then By polju.
 9. Odaberite ponovo Text u Type polju.
 10. Odaberite Ascending.
 11. Odaberite Header Row (zato što tabela sadrži na vrhu naslove kolona).
 12. Kliknite na OK.
Tabela bi trebala izgledati kao na sledećoj slici:
 
Salesperson
Region
Dolls
Trucks
Puzzles
Pillar, James
N
5214
3247
5467
White, Pete
N
1421
3863
2934
Atwater, Kelly
S
4098
3079
2067
Banks, Jennifer
S
1201
2528
1203
Kennedy, Sally
S
1327
1423
1193
York, George
S
2190
1278
1928

Funkcija sumiranja

Možete priomjeniti ograničen broj matematičkih operacija u okviru tabele. Nekoliko funkcija stoji na raspolaganju. U ovom slučaju će biti demonstrirana funkcija sumiranja. U ovoj vježbi će te dodati novi red, unijeti riječ "Total" u dnu "Salesperson" kolone, i sumirati kolone "Dolls", "Trucks" i "Puzzles".

 1. Postavite kursor u ćeliju u zadnjem redu i zadnjoj koloni.
 2. Pritisnite Tab taster kako bi ste dodali novi red.
 3. Otkucajte Total u novom redu pod "Salesperson" kolonom.
 4. Idite na "Dolls" kolonu.
 5. Kliknite na Table opciju menija.
 6. Posvijetlite Formula opciju.
 7. Pritisnite Enter.
 8. Otkucajte =SUM(ABOVE) u formula polju, ako se nije već automatski pojavilo.
 9. Odaberite #,##0 u Number Format polju. Ovo će grupisti hiljade u brojevima.
 10. Kliknite na OK.
 11. Idite na "Trucks" kolonu.
 12. Kliknite na Table opciju menija.
 13. Posvijetlite Formula opciju.
 14. Pritisnite Enter.
 15. Otkucajte =SUM(ABOVE) u formula polju, ako se nije već automatski pojavilo.
 16. Odaberite #,##0 u Number Format polju. Ovo će grupisti hiljade u brojevima.
 17. Kliknite na OK.
 18. Idite na "Puzzles" kolonu.
 19. Kliknite na Table opciju menija.
 20. Posvijetlite Formula opciju.
 21. Pritisnite Enter.
 22. Otkucajte =SUM(ABOVE) u formula polju, ako se nije već automatski pojavilo.
 23. Odaberite #,##0 u Number Format polju. Ovo će grupisti hiljade u brojevima.
 24. Kliknite na OK.
Brisanje kolone

Da bi smo obrisali "Trucks" kolonu:

 1. Pozicionirajte kursor bilo gdje u "Trucks" koloni.
 2. Kliknite na Table opciju menija.
 3. Posvijetlite Select Column opciju.
 4. Pritisnite Enter. Microsoft Word će markirati cijelu kolonu.
 5. Kliknite na Table opciju menija.
 6. Posvijetlite Delete Column opciju.
 7. Pritisnite Enter.
Brisanje reda

Da bi ste obrisali "York, George" red:

 1. Pozicionirajte kursor bilo gdje u "York, George" redu.
 2. Kliknite na Table opciju menija.
 3. Posvijetlite Select Row opciju.
 4. Pritisnite Enter. Microsoft Word će markirati cijeli red.
 5. Kliknite na Table opciju menija.
 6. Posvijetlite Delete Rows opciju.
 7. Pritisnite Enter.
Rekalkulacija

Za razliku od Microsoft Excel radnih listi, Microsoft Word ne izračunava automatski funkciju, ako je došlo do promjene podataka u okviru tabele. Da bi ste izvršili rekalkulaciju morate pozicionirati kursor u ćeliju sa formulom i pritisnuti taster F9. . Alternativno,možete otići mišem i kliknuti desnim tasterom na ćeliju, zatim odabrati opciju Update Field iz kontekst menija. Zbog brisanja reda i prethodnoh vježbi rezultati u zadnjem redu su netačni. Da bi ste izvršili rekalkulaciju:

 1. Idite na " Dolls"/"Total" ćeliju.
 2. Pritisnite F9 taster .
 3. Idite na "Puzzles"/"Total" ćeliju i kliknite desnim tasterom miša.
 4. Odaberite Update Field sa menija.
Upozorenje: Kontekstni meni je vrlo koristan. Kada kliknete desnim tasterom, Microsoft Word Vam obezbjeđuje meni sa listom opcija. Možete izvršite komando izborom neke od opcija sa tog menija.

Spajanje ćelija

U Microsoft Word-u se mogu spajati ćelije: pretvoriti dve ili više ćelija u jednu. U ovoj vježbi, kreiraćete novi red na vrhu tabele i spojiti sve ćelije u njemu kako bi ste napravili naslov tabele.

 1. Pozicionirajte se u lijevu gornju ćeliju tabele.
 2. Kliknite na Table opciju menija.
 3. Posvijetlite Insert Rows opciju.
 4. Pritisnite Enter. Microsoft Word bi trebao kreirati novi red iznad tabele.
 5. Kliknite na Table opciju menija.
 6. Posvijetlite Merge Cells opciju.
 7. Pritisnite Enter.
 8. Otkucajte Toy Sales u novoj ćeliji.
 9. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl-e kako bi ste centrirali naslov.
Zaglavlja tabele

U slučaju da se tabela podjeli na prelomu stanica, naslovi kolona će ostati na prvoj stranici, a na drugoj ih neće biti. Da bio smo ovo ispravili, moramo odrediti redove koji predstavljaju zaglavlje tabele. Ovako određeni redovi će se pojavljivati na svakoj stranici na koje se prostire tabela. Da bi ste odredili red za zaglavlje:

 1. Pozicionirajte kursor na red.
 2. Kliknite na Table opciju menija.
 3. Posvijetlite Headings opciju.
 4. Pritisnite Enter.
Konverzija teksta u tabelu

Moguće je tekst konvertovati u tabelu, međutim podaci moraju biti međusobno razdvojeni zarazima ili tabulatorima. U sledećoj vježbi ćemo pretvoriti tekst koji razdvojen zarezima u tabelu.

 1. Otkucajte sledeći tekst (bez podebljavanja).
  Color, Style, Item
  Blue, A980, Van
  Red, X023, Car
  Green, YL724, Truck
  Name, Age, Sex
  Bob, 23, M
  Linda, 46, F
  Tom, 29, M
 2. Markirajte tekst.
 3. Kliknite na Table opciju menija.
 4. Posvijetlite Convert Text to Table opciju.
 5. Pritisnite Enter.
 6. Otkucajte 3 u Number of Columns polju.
 7. Odaberite Auto u Column Width polju.
 8. Odaberite Comma radio dugme u Separate Text At okviru.
 9. Kliknite na OK.
Microsoft Word će konvertovati tekst u tabelu koja je prikazana na donjoj slici.

Dijeljenje tabele

U Microsoft Word-u možemo podijeliti jednu tabelu na dve vrlo jednostavno. Da bi smo podijelili upravo kreiranu tabelu na dve:

 1. Postavite kursor u red u kome se nalaze riječi "Name, Age, Sex."
 2. Kliknite na Table opciju menija.
 3. Posvijetlite Split Table opciju.
 4. Pritisnite Enter.
Sad bi ste trebali imati dvije tabele.

Automatsko formatiranje tabele (AutoFormat)

Uz pomoć opcije automatskog formatiranja tabele možete na vrlo jednostavan način postaviti okvire, boju, specijalne fontove i ostale osobine vašoj tabeli. Microsoft Word prikazuje listu svih formata u Table AutoFormat dijalog prozoru. Dok ste u Table AutoFormat dijalog prozoru, kliknite na neki od formata da bi ste vidjeli njegov izgled u Preview pravougaoniku. Možete prilagoditi kako će format biti apliciran. Provjerite mogućnosti koje postoje u Formats to Apply i Apply Special Formats To okvirima. Microsoft Word posjeduje dugačku listu AutoFormata.

Da bi ste primjenili AutoFormat na Vašu tabelu:

 1. Kliknite bilo gdje u tabeli.
 2. Kliknite na Table opciju menija.
 3. Posvijetlite opciju Table AutoFormat.
 4. Pritisnite Enter.
 5. Odaberite Colorful 1 u Formats pravougaoniku.
 6. Odaberite Borders, Shading, Font i Color u Formats to Apply okviru. Ne mojte odabrati opciju AutoFit.
 7. Odaberite Heading Rows i First Column u Apply Special Formats To okviru. Nemojte odabirati Last Row i Last Column.
 8. Kliknite na OK.
Vaša tabela bi trebala izgledati kao na sledećoj slici.

Snimanje fajla (dokumenta)

Da bi ste snimili fajl (dokument) :

 1. Kliknite na File opciju menija.
 2. Posvijetlite Save As opciju. Pritisnite Enter.
 3. Specificirajte odgovarajući folder u Save In polje.
 4. Imenujte vaš dokument tako što će te otkucati: lekcija7.doc u File Name polje.
 5. Kliknite na Save.
 6. Kliknite na File.
 7. Posvijetlite Exit. Pritisnite Enter.

 

Demonstrative and Interactive Lessons:

Tabele - Demonstrativna lekcija

Tabele - Interaktivna lekcija

 

PočetnaTemeForumLinkoviKontakt