Početna Teme Forum Linkovi Kontakt  
 
 
Novosti
 

Dobrodošli na Informatiku online

 

Ovaj sajt je razvijen da bi se objavili sadržaji iz oblasti informatike za učenike srednjih škola, ali i za sve ostale koji žele da unaprijede svoje znanje u ovoj oblasti. Ovaj sajt i njegovi sadržaji su razvijeni kao dio projekta JICA (Japan International Cooperation Agency) organizacije i CRICED (Center for Research on International Cooperation in Educational development University of Tsukuba) odjela Tsukuba univerziteta u Japanu. Naziv projekta je: Promocija Infracionih i komunikacionih tehnologija (ICT) u obrazovanju i razvoj okruženja za učenje na daljinu (E-Learning) za informatiku i matematiku na nivou srednjeg i osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Ovaj sajt se sastoji od tri tipa sadržaja: statički HTML tekst, dinamičke flash animacije (demonstracije) i interaktivne flash sadržaje (vježbe). Trenutno pokrivene teme su date ispod.

Teme:

Osnove Microsoft Word-a

 

Lekcija 1 : Osnove Microsoft Word-a

Lekcija 2 : Stvari koje se trebaju znati

Lekcija 3: Osnovne funkcije Microsoft Word-a

Lekcija 4 : Više osnovnih osobina

Lekcija 5 : Rad sa pasusima (Paragraphs)

Lekcija 6: Tab taster, nabrajanje, numerisanje, Undo operacija, Redo operacija, štampanje i pomoć (Help)

Lekcija 7: Tabele

Osnove Microsoft Excel-a
 

Lekcija 1: Unos teksta i brojeva

Lekcija 2: Formatiranje teksta i izvođenje matematičkih operacija

Lekcija 3: Brojevi i matematičke operacije

Lekcija 4 : Kreiranje grafikona

 

PočetnaTemeForumLinkoviKontakt